Uncategorized

Adjektiv nynorsk

Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Dei fleste adjektiv får inga ending i hankjønn og hokjønn, -t i inkjekjønn eintal og -e . Aktiv og passiv st-verb Kortversjon av verbbøyinga Adjektiv Samsvarsbøying av adjektiv Gradbøying Samsvarsbøying Pronomen .

Gå til Adjektiv – Slå opp og bøy: grå, har heit, kvit, rau snau. Konsonantforenkling framfor ny konsonant (i inkjekjønn). Legg spesielt merke til desse stadnamna: Alpane,.

Det viktigaste for mannen er å finne seg ei kvinne som ler seg skakk av vitsane hans. Denne setninga er henta frå teksteksempel 12. Adjektiv fortel korleis nokon eller noko er eller ser ut: Broren min er liten. Noen grupper adjektiver bøyer vi med mer(e) – mest.

Dette gjelder de fleste adjektiver på -sk, adjektiver på -et(e), adjektiver på -ende og lange adjektiver. Denne forma må bøyast når vi brukar ho som adjektiv. Ordet bok er hokjønn, og difor har vi endinga -n: komen.

Samsvarsbøying har vi etter verba vere, verte, bli. Verb; Substantiv; Adjektiv; Pronomen; Determinativ; Adverb; Konjunksjonar og subjunksjonar; Preposisjonar og interjeksjonar . På nynorsk og tysk og har substantiva alltid tre kjønn, hankjønn, hokjønn og intetkjønn.