Uncategorized

Adverbiale leddsetninger

Adverbiale leddsetninger har samme funksjon som adverb har i setninger. Setningene fargelegger språket, og de fargelegger det som skjer. Det er fordi de har samme funksjon som adverbiale ledd har i setninger.

Adverbiale leddsetninger forteller noe om hovedsetningsinnholdet – når handlingen i . En leddsetning står som led eller som deler av led i andre setninger. En helsetning kan inneholde flere leddsetninger. En ytring er en hvilken som helst sammenstilling av ord: Kommer du i kveld?

En leddsetning er objekt eller adverbial i en helsetning. Subjekt, verb, objekt og adverbial er ledd i setningen. Subjunksjoner innleder adverbiale leddsetninger. Etter betydningsrelasjonen til oversetningen deles de adverbiale leddsetningene tradisjonelt inn i sju typer. Adverbiale leddsetninger kan vi dele inn etter de underordnende subjunksjonene som innleder dem.

Tidssetninger: Da hun kom hjem, var hun glad og fornøyd. Tidskonjunksjoner: da, når, mens, idet, . I likhet med de to andre har og disse samme funksjon som fra navnet sitt adverbiale leddsetninger adverbiale ledd . Kort intro om leddsetninger, og så litt om adverbiale leddsetninger.

TÅFIS + BH Denne huskelisten for adverbiale leddsetninger: Tids-; Årsaks-; Følges-; Innrømmelses-; Sammenlignings-; Betingelses-; og . En leddsetning gir ingen mening alene, men bare som ledd i en helsetning. Adverbiale leddsetninger er tidssetninger (‘Han gikk da jeg kom’), . Leddsetninger er setninger som ikke gir mening om de står alene. Subjunksjoner som innleder adverbiale leddsetninger.

Tid: da, når, etter at, etter som, før, . Det er et typisk tegn på skrivemodning at bruken av leddsetninger øker, og spesielt når elevene tar i bruk adverbiale leddsetninger som ikke bare angir tid. Adverbiale leddsetninger: samme funksjon som PP -adverbialer. Substantiviske leddsetninger fungerer som et substantivisk led f. De kan ha underordning i seg, dvs leddsetninger i seg.