Uncategorized

Alkalimetaller og jordalkalimetaller

Jordalkalimetallene er reaktive, men allikevel mindre reaktive enn alkalimetallene (gruppe1). Siden de tilhører samme gruppe har de like kjemiske egenskaper. Alkalimetall er grunnstoffene som ligger i gruppe i periodesystemet; litium, natrium,.

Reaksjonen mellom alkalimetall og vann gir en basisk vannløsning, derav navnet alkali-. Alkalimetallene er elementene i første hovedgruppe av det periodiske system. Jordalkalimetallene er elementene i andre hovedgruppe i det periodiske system . Jordalkalimetallene, er grunnstoffene i 2. De står som nummer i hver periode så et atom av et . Grunnstoffene i gruppe kalles alkalimetallene; Grunnstoffene i gruppe kalles jordalkalimetallene; Grunnstoffene i gruppe kalles . En buffer motvirker pH-endringer; Oksider av alkalimetaller og jordalkalimetaller gir basiske løsninger; De fleste oksider av ikke-metaller er gasser som gir sure . Flammer fra klorider av alkalimetaller og jordalkalimetaller. Hvert av disse metallene har sin karakteristiske flammefarge.

Grop til inneholdt salter med alkalimetaller, og grop til inneholdt salter med jordalkalimetaller. Jordalkalimetallene (gruppe 2), ligner alkalimetallene, men er ikke så reaktive. Jo høyere atomnummer de har jo lettere reagere de.

Bruk musepekeren eller trykk for mer informasjon om de ulike grunnstoffene. EKS: Alkalimetaller, jordalkalimetaller, Halogener, Edelgasser. Hovedgruppen lengst til høyre og som starter med atomnummeret (Litium (Li).

Alkalimetaller, jordalkalimetaller, halogener, edelgasser ioner (positive og negative) metaller kan formes, leder elektrisk strøm og varme, høyt . Sammendrag: Hensikten med forsøket var å undersøke hvilken flammefarge som er karakteristisk for det enkelte alkalimetall og jordalkalimetall. Alkalimetaller eller jordalkalimetaller; sjeldne jordmetaller, scandium og yttrium, også blandede eller legerte innbyrdes; kvikksølv. Utdrag I dette forsøket skulle vi finne ut hvilke alkalimetaller og jordalkalimetaller som sender ut hvilket farget lys. Vi skulle lage en oversikt over dette og vi skulle . Translation, human translation, automatic translation. I dette forsøket skulle vi blande to jordalkalimetaller med vann.

Fordi alkalimetallene reagerer så lett med vann kan de ikke eksistere som metall i fri tilstan og . Metallene i gruppe kalles alkalimetaller, og metallene i gruppe kalles jordalkalimetaller. Ikke-metallene finnes til høyre i periodesystemet, med mange . Hvorfor kan ikke ionene fra alkalimetaller og jordalkalimetaller ta opp eller gi fra seg H+-ioner til vannmolekyler? Grundstoffer: Actinider, Alkalimetaller, Andre Metaller, Chalcogener, Halogener, Halvmetaller, Ikke-Metaller, Jern, Jordalkalimetaller by Kilde starting . Viktige ord: grupper, perioder, hovedgruppe, åtteregelen, alkalimetaller, jordalkalimetaller, halogener, edelgasser. Mål: Blå – mål for lav, GUL – Mål for middels . Jordalkalimetaller: Som alkalimetaller, men reagerer langsommere. Spesielt alkalimetaller og jordalkalimetaller blir lett til positive ioner.

Ikke-metallene blir lettest til negative ioner (anioner). Unngå kontakt med oksidasjonsmidler, aluminiumpulver, alkalimetaller og jordalkalimetaller samt alkaliske blandinger. De fleste salter (av alkalimetaller og jordalkalimetaller) er hvite, men noen er også blå (Cu2+), grønne (Ni2+), rødbrune (Fe3+) eller i mange .