Uncategorized

Aluminium egenskaper

Produksjon av aluminium starter med råvaren bauksitt, en leirelignende jordtype som finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitten utvinnes fra gruver som ligger . Fordelene ved å bruke aluminium kan mer enn utlikne effektene av utvinning og produksjon.

Dette er de viktigste fasene i produksjon av primæraluminium:. Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag millioner tonn per år. Aluminiumproduksjon er meget energikrevende.

Prosessforbedringer har medført reduksjon i energiforbruket fra ca.

Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 18ble metallet aluminium identifisert av den engelske kjemikeren Humphry Davy. Fagstoff: Her skal vi se nærmere på hvordan aluminium framstilles. Første trinn i produksjonen er rensing av bauxitten: Mineralet knuses og behandles med varm natriumhydroksid. Al2O som er et amfotert oksi løses da i . Global fordeling av produksjon av resirkulert og primær aluminium i (venstre skala) og total aluminium produksjon i millioner tonn/år (høyre skala).

Det som er viktig for oss er å bruke så lite energi som mulig når vi produserer aluminium, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro. Aluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. Aluminium er en kjemisk forbindelse med oksygen (og andre elementer) som bare forekommer i naturen.

Aluminium var nemlig en stund sjeldnere og dermed mer ekslusivt enn gull og.

Norsk Aluminium Company startet opp produksjon av aluminium i Høyanger i . Ved produksjon av aluminium tar en utgangspunkt i bauksitt, et mineral som dannes når aluminiumholdige bergarter forvitrer. Vi har egen produksjon av dører, vinduer, fasader og tak. Vår hovedproduksjon består av produkter i aluminium, fortrinnsvis i Sapa byggsystem og pvc i . Kjøper du aluminium til din produksjon så bruker du et lettmetall som er enkelt å bearbeide og som har god korrosjonsmotstand. Ekstra lett – Kort byggelengde; Heltrukne aluminiumsprofiler (sjøvannbestandig); Leveres med galvanisert netting bak.

Renere produksjon av aluminium er grønt skifte i praksis. Hydros nye aluminiumsfabrikk som skal bygges på Karmøy viser . Tiltaket støtter opp under nasjonale mål om energieffektiv produksjon av aluminium for å dekke samfunnets/markedets behov. I dag angis som et rimelig over-slag at av produsert aluminium viderefo-redles i Norge mens den tilsvarende prosent er vesentlig lavere for magnesium. Aluminium, og spesielt sjøvassbestandig aluminium er eit fantastisk.

Ein konstruksjon i aluminium produserer ikkje rust og rustvatn som renn og skjemmer.