Uncategorized

Aluminium egenvekt

Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 18ble metallet aluminium identifisert av den engelske kjemikeren Humphry Davy. TetthetBufretLignendeTitanium, fast, 49. Litium (laveste densitet), fast, (ville flyte i vann, men vil reagere voldsomt).

Det vil alltid være variasjon på det som er teoretisk vekt og faktisk vekt. Stål versus aluminium er faktisk en styrke kontra vekt problemet, noe som gir vei til en vanlig misforståelse oppstår, selv blant ingeniører. En av de første forskjellene som man kan komme over mellom de to metallene er at jern er tyngre enn Aluminium.

Densitet, også benevnt massetetthet eller egenvekt, er masse per volum.

Hvis et stoffs densitet er mindre enn en væskes densitet, da kan . Allerede på slutten av 1800-tallet ble det første takene belagt med aluminium. Lav egenvekt: Aluminiumets lave egenvekt på kun til kg/m² gjør det . Styrke: Aluminium er sterkt i forhold til sin vekt, sammenlignet med andre. Aluminium blir ikke sprøtt ved lave temperaturer, slik som de fleste ståltyper blir. Merk egenvekt på 4kg og totalvekt på 17kg.

Per i dag er hengeren et objekt som er demontert for restaurering.