Uncategorized

Aluminium produksjon

Produksjon av aluminium starter med råvaren bauksitt, en leirelignende jordtype som finnes i et belte rundt ekvator. Bauksitten utvinnes fra gruver som ligger . Fordelene ved å bruke aluminium kan mer enn utlikne effektene av utvinning og produksjon.

Dette er de viktigste fasene i produksjon av primæraluminium:. Norge er Europas største produsent av primæraluminium med en produksjon på om lag millioner tonn per år. Aluminiumproduksjon er meget energikrevende.

Prosessforbedringer har medført reduksjon i energiforbruket fra ca.

Oldtidens grekere og romere kjente til aluminiumsalter, men først i 18ble metallet aluminium identifisert av den engelske kjemikeren Humphry Davy. Fagstoff: Her skal vi se nærmere på hvordan aluminium framstilles. Første trinn i produksjonen er rensing av bauxitten: Mineralet knuses og behandles med varm natriumhydroksid. Al2O som er et amfotert oksi løses da i . Global fordeling av produksjon av resirkulert og primær aluminium i (venstre skala) og total aluminium produksjon i millioner tonn/år (høyre skala). Det som er viktig for oss er å bruke så lite energi som mulig når vi produserer aluminium, sier Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro.

Aluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. Aluminium er en kjemisk forbindelse med oksygen (og andre elementer) som bare forekommer i naturen.