Uncategorized

Am is are oppgaver

Free English online grammar guide explanation forms of to be, am, is, are. LignendeHer kan du laste ned supre engelskoppgaver som passer for 4. Her kan du laste ned et spill hvor elevene skal øve på riktig bruk av am, is og are.

Reglene står grundig forklart på selve spillet. English exercises: to be (am-is-are/was-were). Oppgave 2: Fyll inn riktig form av verbet (husk s-endingen ved he, she og it).

Online activity to revise the Verb to ´be´ : am/is/are.

Tara uses the words am, is and are to tell us about herself and her family. Can you use the verb to be correctly by reading about Tara, and doing the . Disse grammatikkoppgavene handler om verbene am/is/are, do/does, have/has og ordenstall. I oppgaver hvor du må skrive inn or vær oppmerksom på ting . Uke 1: Ingen gloseprøve, men du må øve/pugge på am-is-are regla (dette er repetisjon), da det.

Oppgaveboka: Gjør oppgave side og 5+side 52. I am (I’m) You are (You’re) He, she, it is (He’s, she’s, it’s) We are (We’re) You are (You’re) They are (They’re). FYSISK AKTIVITET, FYSISK AKTIVITET, FYSISK AKTIVITET.

ENGELSK: Vi lærer hvordan vi bruker am, is og are.

Kunne bli kjent med og forstå am, is og are.