Uncategorized

Ampere lavik oppedal

OPPEDAL-LAVIK: I påvente av at Een gang langt inn i framtida skal bli ferjefri, er Ampere i stillhet i ferd med å skrive verdenshistorie. Batterifergen Ampere kryssser Sognefjorden på ELavik-Oppedal. Ampere har i løpet av ett år tilbakelagt en avstand tilsvarende 5 . Verdas første batteriferje Ampere er endeleg på plass på ferjestrekninga Lavik-Oppedal.

Lavik kai, Oppedal ferjekai, Lavik kai, Oppedal ferjekai, Lavik kai, Oppedal ferjekai. Lavik–Oppedal er et fergesamband på europavei som krysser Sognefjorden. MF Stavanger, MF Oppedal og batteriferga MF Ampere .

Ampere er verdens første batteridrevne ferge og skal trafikkere ruten Lavik-Oppedal i Sognefjorden som årlig betjener nesten million biler. Lavik – Oppedal med batteriferja Ampere, har ikkje gått heilt etter planen. Les mer om Ampere, Lavik Oppedal, Norled og Norled-sjef. Den heilelektriske ferja MF Ampere vart sett i drift frå midten av februar i år, på strekninga mellom Lavik og Oppedal.

En av dem er landets største batteridrevne ferge Ampere. Elferja Ampere – som går B-ruta på Estrekninga mellom Lavik og Oppedal – er mellombels ute av trafikk grunna tekniske vanskar. Det er tekniske problem med ladestasjonen på Lavik-sida, som gjer at.

Ampere vart sett inn i sambandet Lavik-oppedal 25. Vi var nok for optimistiske i mars då vi ville ha det i orden no, seier .

Sambandet blei drifta av to ferjer søndag. Det går kun to ferjer på sambandet Lavik-Oppedal . Den elektriske fergen Ampere går i trafikk mellom Lavik – Oppedal på E over Sognefjorden. MF Folgefonn på strekningen Jektavika-Hodnaneset, og den helelektriske ferga Ampere (ZEROCat) på Lavik-Oppedal, . HEFTET: Det var ikke bare ladeproblemene Ampere måtte kjempe.

MF Ampére på sambandet Lavik – Oppedal ble toppet . The European route Ehighway runs north to Ytre Oppedal to the ferry. Avgang kl 17fra Lavik og kl 17fra Oppedal utgår.