Uncategorized

Anda lote anbud

Fjord som driver sambandet nå, har gitt det klart laveste anbudet. MF Årdal ble nylig flyttet over til sambandet Anda-Lote. Sambandet Lote-Anda over Nordfjord på Ei Sogn og Fjordane legges ut på.

Anda-Lote blir det første ordinære anbudet som setter krav til . Fjorder tildelt ny kontrakt for drift av ferjesambandet EAnda-Lote. I kontrakten blir det stilt krav om utsleppsfrie ferjer. Hadde anbudet vært mer ambisiøs på miljø, og vektet mindre på pris, kunne.

Strekningen EAnda-Lote skal fra 20driftes med to . Positive endringer skjer fortere enn vi knapt trodde for få år siden. Anda-Lote anbudet forteller oss at det er mulig å få til en transportsektor med . Det blir 20-minuttsavgangar på ferjesambandet EAnda-Lote i Nordfjord seinast ved starten av neste anbodsperiode, 1. Anbudstorget har over 50leverandører i mer enn bransjer. Sambandet Mortavika–Arsvågen skal ut på anbud.

E39; Mortavika–Arsvågen i Rogaland og Anda–Lote i Sogn og Fjordane. Drift av riksvegferjesambandet Anda – Lote med driftsoppstart 1. Den måten riksvegferjer er kjøpt inn på for eksempel på Anda Lote gjør at.

Bortsett fra tre–fire anbud neste år, skal de øvrige kunngjøres i år. Sambandet Lote-Anda over Nordfjord på Ei Sogn og Fjordane legges ut på anbud om noen dager. De helelektriske fergene skal gå på sambandet Anda-Lote, og er bestilt av Fjord1.

Anbudet tilsa at én av fergene skulle være basert på . Krakhella – Rysjedalsvika/Rutledal/Losna, FjordAS, Anbu 01-jan-201 31-des-2017. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå ute på anbud på Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk . Fjord vant tidligere i år anbudet om fergedriften på Anda-Lote sambandet. Kravet i anbudet fra Statens Vegvesen var at det skulle være en . Fra før har Stortinget vedtatt at alle statlige fergeanbud skal ha krav til. ELavik–Oppedal, betjenes av Fjord1; ELote–Anda, betjenes av Fjord1; EVolda–Folkesta betjenes.

Oversikt over anbud på riksvegferjesamband.