Uncategorized

Antall samer i norge

Det er vanskelig å si hvor mange samer det finnes, i og med at det bare er Russland og dels Finland som. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske. Det er en nedgang i antall fødte på nær prosent. De samiske områdene nord for Saltfjellet har ikke fått sin del av den store.

Antall personer uten innvandringsbakgrunn synker ufortrødent med 400–6per år. SVAR: Hei Nordisk Samisk Institutt gir et anslag på mellom og 80. Nordisk Samisk Institutt gir et anslag på opp mot 80.

Spørsmålene kan også gjelde antall samer i mer avgrensede områder som. Tabell 1: Offentlig registrering av samer i Norge 17- 1970. Når det gjelder antall registrerte samer, viser SSB ved flere anledninger til at slike tall av.

Nesten fire av ti personer har forlatt samiske distrikter og flyttet til en by. Nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og på. Det finnes et stort antall partier både i norsk og svensk sametingspolitikk, . Lengst nord i Europa lever urgamle toner, egenartede håndverks-tradisjoner og et særegent språk i samspill med moderne teknologi.