Uncategorized

Arbeidskontrakt eksempel

Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig . En arbeidstaker kan gjennom arbeidsavtalen for eksempel forplikte seg til å ikke ta seg annet arbeide i konkurrerende virksomhet.

Arbeidsavtale – regler og gratis dokumentmal arbeidskontrakt. Eksempel på Arbeidsavtale (Arbeidsmiljølovens minstekrav). Standard arbeidSkontrakt arbeidsgiver ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid.

Følgende eksempel på arbeidsavtale er utformet i henhold til arbeidsmiljøloven § C pr. Eksempel på arbeidsavtale: Arbeidsavtale. Partenes identitet: Arbeidstaker: Navn: Personnummer: Bostedsadresse: Arbeidsgiver: 9.

Jus på en onsdag Arbeidskontrakt og ungdom. En annen bestemmelse som kan vurderes er hvorvidt man skal regulere arbeidstakerens lojalitetsplikt ved for eksempel å forby arbeidstaker å . Det er for eksempel ikke alle som fritt kan opprette et testament. Vi har derfor forklart nøye hvilke tilfeller den enkelt kontrakt er aktuell for. Hvis for eksempel arbeidstilsynet får greie på dette,får det egentlig andre konsekvenser for arbeidsgiver enn pålegg om å ordne disse innen et visst tidsrom? Vi gir deg en tilbakemelding på om innholdet for eksempel samsvarer med arbeidsmiljøloven og lønnsnivå for sammenlignbare kandidater . Hvis du har en avtale om særlig arbeidstidsordning, for eksempel redusert arbeidstid eller fleksibel arbeidsti bør det være med i avtalen.

Nedenstående er et eksempel på hvordan arbeidsavtale for hjelpepersonell i fastlegepraksis kan utformes. Legeforeningen påtar seg ikke noe ansvar for . Som arbeidstaker har du krav på en arbeidskontrakt uansett hvor lang eller kort arbeidsforholdet er, og det finnes ingen unntak.