Uncategorized

Arbeidstakers plikter og rettigheter

Arbeidstaker plikter å utføre de arbeidsoppgaver som er avtalt. Hvilke oppgaver som hører inn under en arbeidstakers stilling vil ofte .

En slik avtale må både arbeidsgiver og arbeidstaker. I Norge har du rett til å være organisert, men det er ingen plikt. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker ikke bare rettigheter, men også plikter for å. Krav på sykepenger dersom arbeidstaker har vært ansatt i minst fire uker.

Formålet med denne artikkelen er å gjøre rede for hovedtrekkene knyttet til hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har overfor hverandre i . I denne artikkelen står det litt om hvilke plikter og rettigheter du har når du er ansatt i. Er du arbeidstaker i en bedrift eller hos det offentlige finnes det noe som . Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. Nærmere opplysninger om rettigheter og plikter som følger av medlemskap i en fagforening må tas . Som arbeidstaker i Norge har du en rekke rettigheter og plikter. På denne siden kan du lese mer om disse rettighetene og pliktene. Innledning; Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven; Viktige sider ved loven.

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal.

Ved sykefravær har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikter i forbindelse med tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og. Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Plikten innebærer at en arbeidstaker ved sykemelding så tidlig som.

Dersom arbeidstaker uten rimelig grunn unnlater å medvirke, vil retten til . Arbeidsgivers tilrettelegging ved arbeidstakers sykdom, er avhengig av samarbeid med arbeidstaker. Arbeidstaker plikter herunder å medvirke ved . Arbeidstakers plikter og rettigheter i arbeidslivet. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert. Temaet er avgrenset mot arbeidstaker rettigheter til i ytelser i henhold til folketrygdloven12.

En arbeidsavtale innebærer en rekke plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Styringsretten = arbeidsgiverens rett til å ansette, si opp, kontrollere . Arbeidsgiveres og arbeidstakeres rettigheter og plikter til ferie gis i dag. Tidligere fikk arbeidstakerne kun kompensert for sykdom i ferien etter .