Uncategorized

Arbeidstilsynet byggekort

BufretLignendeCollapse nbsp;Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet forvalter ordningen på vegne av departementet. Det er Arbeidstilsynet som har oppdraget med å følge opp at loven følges.

Bestillingsinformasjon for identitetskort på bygge- og anleggsplasser (på arbeidstilsynet.no); Faktaside om identitetskort i bygge- og anleggsnæringen (ID-kort) . På Arbeidstilsynets nettsider finner du all den informasjonen du trenger for å bestille. For å bestille det, går du inn på nettstedet byggekort. Norsik AS utsteder id-kortene og har fått i oppdrag, på vegne av myndighetene, å kontrollere innsendte opplysninger.

Det er politiet, NAV, Skatt sør og Arbeidstilsynet som samarbeider for å avdekke . Kortene kan bestilles elektronisk på byggekort. Oslo, Stavanger eller Kirkenes, eller ved å ringe Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver, eller en ansatt utpekt av arbeidsgiver. Byggekort er et legitimasjonskort som bekriver hvem du er, hvem du.

Noe av grunnen til at dette ble innført som et krav fra arbeidstilsynet, var . Les mer om ID-kortordningen her: arbeidstilsynet. Rutinene Arbeidstilsynet nå har iverksatt gjelder byggekort, ID-kortene som alle ansatte i bransjen må ha for å . Tagger: Arbeidstilsynet, byggekort, HMS-kort, ID-kort, Sentral godkjenning.

Arbeidstilsynet ønsker en tydeliggjøring av hvem som kan bestille . Registrering skjer enkelt ved å holde byggekortet mot terminalen en kort stund. Når byggekortet er lest må registreringen bekreftes. Etter noen møter og meiler med arbeidstilsynet har vi omsider fått ett svar.

Arbeidstilsynet er klar på at ALLE lærlinger skal ha byggekort og det . Arbeidstilsynet benytter ofte pålegg om anskaffelse av HMS-kort i disse. Arbeidstilsynet gjør oppmerksom på at det er flere konsulentbyråer som tilbyr.