Uncategorized

Arkitekthjelpen trondheim

Arkitektstudenter som tilbyr rådgivning til privatpersoner! Arkitekthjelpen har som mål å forbidle arkitektur til folket. Hvis du engasjerer deg i denne undergruppen.

Arkitekthjelpen Rådgivning er en egen undergruppe av Arkitekthjelpen, denne hadde oppstart i august 20i Trondheim. Tre arkitektstudenter ved NTNU åpnet denne uka en gratis rådgivningstjeneste på torget i Trondheim. Arkitekthjelpen vil være åpen tre og en . Der driver arkitekstudentene ved NTNU tjenesten Arkitekthjelpen.

Thora Storm videregående skole Aktiviteter Arkitekthjelpen,. I anledning av 1års jubileet for Sjøbadet i Trondheim ble det avholdt en tilstelning og en presentasjon av Sjøbadets historie. Arkitektstudentene i Trondheim har stor suksess med Arkitekthjelpen, som gir råd og vink om arkitektur og byggskikk til den som vil.

Arkitekthjelpen” (”the Architect Aid ”), is a non-profit student organization at NTNU. Mørkeplan: ÅF lighting med grunnlag fra Asplan viak Trondheim. Er terskelen for å gå til arkitekt for høy?

Dette spør AnneLise Bjerkan, daglig leder i Arkitekthjelpen i Trondheim. Aktiviteter i regi av Arkitekthjelpen har et grunnleggende formål om å formidle arkitektur til folket .

Postadresse: Kjøpmannsgata Anne Lise Bjerkan. NTNU i Trondheim sammen om å etablere Arkitekthjelpen som samvirkeforetak med . Partner Bjørke Arkitektur AS , Trondheim. Sintef Award for outstanding teaching at NTNU.

I 20ble hun ansatt som daglig leder for Arkitekthjelpen i Trondheim. De siste årene har Annelise Bjerkan undervist og vært sensor ved . Arkitekthjelpen er først i sitt slag i Norden. Trondheim kommune støtter Arkitekthjelpen med et pengebeløp på 0kroner og praktisk, . Forhandler av det nederlanske systemet Altrex: arkitekthjelpen. Bratsbergvegen Trondheim E-post: Leier ut alle typer .