Uncategorized

Åtteregelen enkelt forklart

På skolen har jeg ofte hørt om åtte-regelen, men aldri fått noen forklaring på hvorfor et atom vil ha åtte elektroner i ytterste skall. Kan hybridorbitaler forklare noe som helst? Valenselektronene til hvert enkelt atom blir nå felles for alle de andre.

Protonet oppfatter vi da som en særdeles enkel atomkjerne. Atomer som oppnår edelgass-struktur oppfyller åtteregelen. Kjenne til og kunne forklare åtteregelen: I kjemiske reaksjoner mellom to stoffer er.

Det blir forklart at reaksjonen til andre grunnstoffer med atomene. Det kan forklare hvorfor en klump av metalet kalium (K) reagerere kraftigere med for . Her gir vi bare en kort forklaring: Et salt er en kjemisk forbindelse der positive og negative . Det som skjer i reaksjonene, prøver vi å forklare med partikler som er så små at vi ikke kan se. Atommasse Massen til et enkelt atom er svært liten, og den er konsentrert i kjernen. Dette kaller vi oktettregelen (åtteregelen).

Med denne kunnskapen er det i kjemisk teori utviklet en enkel ”tommelfingerregel”, åtteregelen (oktettregelen), som hevder at atomer har en tendens til å knytte . Korleis vil du forklare at metall dannar positive ion? Skallmodellen = Bruker skallmodellen når vi skal forklare oppbyggingen til atomer. Regel som sier at atomer og ioner er mest stabile når de har åtte elektroner i det. Finnes enkel-, dobbel- og trippelbinding. Slik fungerer det også med disse ionebindingene som det også ble forklart over.

Oktettregelen eller åtteregelen beskrives slik på : Er en enkel . Lokale kompetansemål for tema: Karbonatomets kjemi Vite hva organisk kjemi er. Eleven skal kunne bruke åtteregelen til å forklare positive hull og frie elektroner i solcella, og ut fra dette kunne gi en. Oktettregelen eller åtteregelen er en enkel regel innen kjemien som sier at atomer. Alle atomer vil ha åtteregelen (duettregelen) oppfylt. Organiske forbindelser; Fotosyntesen; Åtteregelen; Molekylformel; Strukturformel; Hydrokarbon.

Kan gi en enkel forklaring på hvordan olje eller gass er blitt til. For å oppnå høy måloppnåelse skal du kunne: Utdype og forklare begreper med egne ord. Ta med begreper som molekyler, åtteregelen, bindinger. Her er en definisjon, forklaring, beskrivelse, eller betydningen av hver . Er meninga at det skal være forholdsvis lett, men kanskje noen kan prøve å forklare for. De med åtteregelen blir litt dumt, for karbonationet har en negativ.

Når det er sagt, så veit jeg ikke om noe enkel måte å gjøre dette på, . Mål for kapittelet Gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten Gjøre rede for ulik bruk av. Den binder seg derfor til fire andre silisium atomer for å oppnå åtteregelen. Er en enkel og kompakt hydrogenbrenselcelle.

For å fylle opp åtteregelen må det elektronparbindingar til. An-endinga fortel at det er enkeltbindingar me snakkar om.