Uncategorized

Åtteregelen

Det er mulig for dem å skaffe seg dette på flere måter. For dager siden – Dette kalles oktettregelen eller åtteregelen. Regelen passer best for atomene i periode og i grunnstoffenes periodesystem.

Kjemi 1(atomet og bindinger) kan rette opp; Kjemi II (ATP). Atomer og grunnstoffer er mest stabile når de har åtte elektroner i det ytterste skallet. På skolen har jeg ofte hørt om åtte-regelen, men aldri fått noen forklaring på hvorfor et atom vil ha åtte elektroner i ytterste skall.

Atomer som oppnår edelgass-struktur oppfyller åtteregelen.

Når et atom har edelgasstruktur har det minst energi og er derfor stabil. Det kan aldri bli mer enn åtte elektroner i et elektronskall når det er det ytterste skallet i atomet. Danner sammen med nøytroner atomkjernen og utgjør nesten hele atomets masse. Hvilket atom har fått oppfylt åtteregelen?

Et O-atom som lager én binding til et H-atom. I denne øvingen skal vi bruke åtteregelen til å forklare hvor mange bindinger et atom har med andre atomer. Vi skal også bruke kulemodeller av atomer til å . However, the octet rule is not the end of the story. If you look at hydrogen (H) and helium (He), you will see that do not prefer an . Lokus 123: Oppgaver: Vite hva åttereglen går ut på. Kjenne til og kunne forklare åtteregelen: I kjemiske reaksjoner mellom to stoffer er det atomenes jakt på fullt ytterskall som gjelder.

Fortell om en metode for å påvise et ukjent stoff. Meningen med alt er jo selvfølgelig åtteregelen. Den åtteregelen er en generell tommelfingerregel i kjemi. Det spår at elementene vil kombineres på en slik måte at de har elektroner i deres . Atomene skaffer seg åtte elektroner i det ytterste skallet (edelgasstruktur) ved å danne bindinger med hverandre.

Betydningen av åtteregelen: åtteregelen (kjemi) En regel sier at atomer taper, gevinst, eller dele elektroner for å ha en full valens skall av elektrone. C-atomet oppfyller åtteregelen ved å dele elektroner med andre atomer. Et C-atom i en organisk forbindelse danner derfor alltid fire bindinger . Grunnstoffet magnesium vil kvitte seg med de to elektronene, fordi oksygen mangler kun to elektroner for å oppnå åtteregelen.

Alle atomer vil gjerne ha elektroner i ytterste skall. Atomer som har et eller to elektroner i ytterste skall vil gjerne gi de fra seg. Oksygen har seks valenselektroner, og mangler altså to elektroner for å oppfylle åtteregelen. Det kan den oppnå ved å dele elektroner med to .