Uncategorized

Bar trykk

En bar er en måleenhet for trykk med symbolet bar. Enheten er verken med i SI-systemet eller cgs-systemet, men er godkjent for bruk med SI. Det finnes også mange andre enheter for trykk som bar, millimeter kvikksølv (mmHg) .

Har hørt at trykket bar tilsvarer atmosfære. Så har jeg også hørt at trykket bar tilsvarer trykket på nåt man dykker. Pa)Enheten er ikke en SI-enhet, men inntil videre godkjent for bruk sammen med .

Pa/bar/kg/cmer tilnærmet lik 1psi. De fleste personbiler skal ha et lufttrykk mellom . Kalkulator som beregnet trykket på en gitt dybde i havet. Mvs eller BAR i bunnen av begge rørene. Dekktrykk-målere hos de ulike bensinstasjonene viser alltid det relative lufttrykket.

Dersom du trenger bar er altså dette det riktige trykket for måling og fylling.