Uncategorized

Basekonstant

Basekonstant for den konjugerte base; Forholdet mellom syrekonstanten og basekonstanten; Faktorer som avgjør syrer og basers relative styrke . Hei 🙂 Kan noen være så snill og hjelpe meg med utregningene til denne oppgaven? Beregn Kb for en base hvis konsentrasjonen av basen er .

Finne basekonstant ved hjelp av pH og molaritet. PDF]Figurer fra kapittel – Kjemien stemmerkjemienstemmer. BufretLignendeFigurer kapittel 8: Syrer og baser.

Protolysekonstant, likevektskonstanten ved syre-baselikevekter, betegnes også syrekonstant, henholdsvis basekonstant.

Basekonstanten Kb er et mål for basestyrken. Vi tenker oss en svak base B som reagerer med vann: B(aq) + H2O(l) ó BH+(aq) + OH-(aq). Eksempel: Når en svak base som ammoniakk løses i vann vil likevekten bli følgende: NH3(g) + H2O(l) ↔ NH4+(aq) + OH–(aq) Uttrykket for basekonstanten Kb . Sterk syre: Syrer som har lett for å gi fra seg proton (H. +. ). Videregående Naturfag Universell Kjemi – Tavle XIV.

Natriumcyanid (NaCN) inneholder natriumioner (Na+) og cyanidioner (CN−). Så har vel dette meir med syre og base konstant å gjere og kanskje ikkje med pH. Cl- påvirker vel ikke pH noe særlig når en har det i vann. For å finne ut om stoff vil reagere som syre eller base i reaksjon med vann kan man sammenligne syrekonstant og basekonstant n.

Ammoniaks basekonstant er: Kb= 6×10-eller pKb= 80. NH4+ benævnes ammoniumionen og saltene benævnes fx ammoniumchlorid . Vis at ved 0C er produktet Ka-Kb: KW: 1.