Uncategorized

Behersket betydning

Finn synonymer til behersket og andre relaterte ord. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet . Søgning på “behersket” i Den Danske Ordbog.

Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Beskrivelse og synonymer for ordet behersket. I dette vinduet skal du finne tabell nfor oppslagsordet panel.

Betydningen av behersket: Komponert eller tranquill i tankene, måte, etc.

Hennes mormor, som var katalansk og ikke behersket fransk, fikk avgjørende betydning for henne i ungdommen. Menjeg hadde ikke innsett denfulle betydningen av innrømmelsen hennes. Johan Ludvig Heiberg, Om Philosophiens Betydning for den nuværende . Kate Richards 0’Hare — en ivrig socialist i ordets aller beste betydning og en fremragende foredragsholder — hadde i en. I en slik maktkamp var ytre allianser av stor betydning. Irokeserne var den indianernasjonen som behersket denne nye fasen best.

Ut fra den seneste utviklingen i saken, vil det kanskje være. De klarte for eksempel ikke å undertvinge jívaroene, som behersket dette området. Bronse var kjent, men av forholdsvis liten betydning.

Morris bidrog sterkt til å vekke folks smak med hensyn til møbler og innbo, og han behersket alle kunstindustriens grener. Siden mange av dem behersket et indiansk språk, særlig algonkin, i tillegg til fransk og/eller engelsk, fikk de stor betydning både for indianere . De eldste tekstene av betydning er to joiketekster ved navn Moarssi. Aikio behersket samisk, men valgte av ulike grunner å skrive på norsk. Reformasjonen fikk en annen betydning enn den religiøse ved at et avgjørende ledd.

Kjønn viste seg å ha stor betydning både i forhold til privat og offentlig. Selv de som behersket norsk og hadde utdannelse, hadde behov for . Derfor har det faglig betydning at akademia har en bredde i sine . Og på alle disse områder har han ydet en innsats av varig betydning. Som historiker behersket han suverent hele det veldige felt: kirkefedrene . Det han sier her, skulle komme til å få avgjørende betydning for Kant.

Walin har rett: Grieg må ha hatt en hemmende betydning for noen av sine. Arbeidsmiljøet i hotellet og språket hadde her betydning, og skyldes. De slapp å uttrykke seg på et språk de ikke behersket, og få sin .