Uncategorized

Bokmål nynorsk

RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er åpne for alle, og bruken er gratis. Universitetet i Bergen overtar ordbøkene. Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet.

Skriv inn søkjeordet på det språket du ønskjer. RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er . Ordbøkene passer også for andre som ønsker å lære norsk — bokmål eller nynorsk. Fra denne siden har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til .

Ordbøkene passar også for andre som ønskjer å lære norsk – bokmål eller nynorsk. Frå denne sida har du direkte tilgang til alle nettordbøkene i serien og til . Apertium is a rule-based machine translation platform. It is free software and released under the terms of the GNU General Public License. På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal . Norsk nynorsk – norsk bokmål ordbok online på Glosbe.

Bla 9setninger og 1oversettelsesminner. Nynorsk, før 19kalt landsmål, er siden likestillingsvedtaket av 12.

Bokmål Nynorsk (der det avviker frå bokmål) advarsel åtvaring angi grenseforløpet på kart arealdel anlegg arealdisponering atkomst tilkomst . Bokmål-nynorsk ordbok (Fleksibind) av forfatter Knut Lindh. Norwegian (norsk) is a North Germanic language spoken mainly in Norway, where it is the. Nynorsk and Bokmål provide standards for how to write Norwegian, but not for how to speak the language.

Bokmål–nynorsk skoleordbok gjør det enklere for bokmålselever å skrive riktig nynorsk. Fordelen med en ordbok i forhold til en nynorsk ordliste er at elevene . Skal du skrive bokmål, så slår du opp i Bokmål, og skal du skrive nynorsk, slår du opp i Nynorsk. I hver ordbok finner du ut hvordan et ord skrives, . Det finnes mange unntak og alternative former, så du trenger en egen nynorsk grammatikk hvis.

Henrik Wergeland ønsket å fornorske dansk ved å ta i bruk norske ord og uttrykksmåter. Wergeland mente at flere ville ta i bruk skriftspråket . Teksten til songen “Medisin” er først skriven på bokmål av Ulph Nygaard i bandet Folk røvere. Deler av Prosjektveiviseren er på nynorsk. Her en ordliste brukt i forbindelse med oversettelse av fra bokmål til nynorsk: .