Uncategorized

Bokmål til nynorsk

Skriv inn søkeordet på det språket du ønsker. RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er . RAMMER FOR BRUK AV LEXIN: LEXIN-ordbøkene er åpne for alle, og bruken er gratis.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene. Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. BufretLignendenorsk bokmål spansk aragonsk.

Apertium is a rule-based machine translation platform.

It is free software and released under the terms of the GNU General Public License. Nå har det kommet et brev til fakultetene fra rektor og studiedirektør, med påminnelse om at eksamensoppgaver må skrives også på nynorsk, . Teksten til songen “Medisin” er først skriven på bokmål av Ulph Nygaard i bandet Folk røvere. Jeg skulle hatt en tekst fra klinkende bokmål til nynorsk (egentlig sunnmørsk). Finnes det noen gode oversettelse-nettsider som jeg kan bruke . På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal . Lista er ikkje ei komplett administrativ ordliste for bokmål–nynorsk.

Når eit oppslagsord som er lånt frå bokmål til nynorsk, finst i identisk.

Norsk nynorsk – norsk bokmål ordbok online på Glosbe. Bla 9setninger og 1oversettelsesminner. Flått bokmål og nynorsk leverer språktjenester som korrektur (bokmål og nynorsk) og oversettelse fra bokmål til nynorsk. Skal du skrive bokmål, så slår du opp i Bokmål, og skal du skrive nynorsk, slår du opp i Nynorsk.

I hver ordbok finner du ut hvordan et ord skrives, . Bokmål eller nynorsk er et dilemma også for innvandrere. To målformer er vanskelig nok for hver enkelt av oss. Ajour med den ny rettskrivingsnormen – mer enn 310oppslagsord på bokmål Bokmål-nynorsk ordbok er skrevet etter ny rettskrivingsnorm gjeldende fra 1. Riksmålforbundet meiner alle innvandrarar bør lære bokmål fordi dei før eller seinare flyttar til ein by.

Falturiltu markerer programsleppet til årets barnebokfestival med rosa kjærleiksballongar over festivalforfattar . NYSVENSK: Bør barn av svenske foreldre i Norge få lære svensk som sidespråk i stedet for nynorsk? Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen .