Uncategorized

Borettslag vedtekter

Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . Når du eier en borettslagsleilighet eller andelsleilighet, innebærer. Vedtekter vedtatt på konstituerende generalforsamling 11.

Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter . Vedtekter for Risvollan borettslag vedtatt på konstituerende generalforsamling 11. Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. Et borettslag er et andelslag (selskap) som har til formål å skaffe sine.

Borettslagets styre skal ha minst medlemmer, men vedtektene kan . En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier. Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag: Endringer av vedtektene i de enkelte . Andelseier har rett til å overdra sin andel, men ervervavgiften må godkjennes av borettslaget, for at ervervet skal bli gyldig ovenfor borettslaget.

Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt i vedtektene. Borettslaget har i medhold av lov om borettslag av 6.

Vedtekter og husordensregler for Økernbråten borettslag. Retningslinjer for parkering i Økernbråten borettslag. Forrige side: Forsiden Neste side: Styret . Borettslaget er tilknyttet Ullensaker boligbyggelag som er forretningsfører. Forkjøpsretten følger ikke av borettslagsloven, men må tas inn i lagets vedtekter.

I tilknyttede borettslag er det også forkjøpsrett for medlemmer i . Sameie i andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i . HOgreina Borettslag er et samvirkeforetak som har til formS. Andelseierne skal futlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. Boligbyggelaget Usbl er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for . Vedtekter og annen offisiell informasjon.

I dokument registeret til høyre på denne siden finner du offisielle styrende dokumenter for borettslaget. Vedtektene er mange og lange, og kan leses i sin helhet som PDF her.