Uncategorized

Borettslagsloven § 512

Saksnummer: 08/2213-MFF Det vises til Deres henvendelse per e-post av 7. Reglene om andelseierens vedlikeholdsplikt i borettslag finner man i burettslagslova § 5-12;. Kvaliteten på vedlikeholdet fremgår av borettslagsloven § 5-første ledd.

For borettslag/boligaksjeselskap følger det av borettslagsloven. For borettslag fremgår andelseiers og lagets ansvar henholdsvis § 5-og . Burettslagslova § 5-slår fast at vedlikehold av rør i leiligheten er. Et borettslag hadde gjentatte ganger henvendt seg til en andelseier og .

Hovedregelen for vedlikehold av balkonger i borettslag er at. Borettsloven § 5-Bestemmelsen fastsetter at andelseieren skal holde boligen . Lov om borettslag regulerer avtalen mellom andelseier og borettslaget. Borettslag eller andelshaver hvem kan forfølge mangler ved boligen? En andelshaver er etter borettslagsloven § 5-ansvarlig for rør, .

I henhold til gjeldende regelverk (Borettslagslovens § 5-12) plikter andelseier å holde leiligheten i forsvarlig stand. Vedtekter for Hestehagen Borettslag tilknyttet Boligbyggelaget Romerike. Ifølge §i vedtektene og §5-i borettslagsloven skal andelseieren holde . Vårt borettslag heter Lysejordet borettslag og er ett av tre borettslag som ble. Skjetlein Borettslag oppgraderer fra coax-nett til fibernett i forbindelse med rehabiliteringen og foretar.

Godkjenning av retningslinjer for styrearbeid i Sofies Hage Borettslag. Når ikke annet følger av vedtektene eller lov om borettslag, kan bare.