Uncategorized

Borettslagsloven no

Med borettslag forstås i denne lov et hvert andelslag (selskap) som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve, forestå oppføringen av eller oppføre . Lov om burettslag (borettslagslvoen) trådte i kraft 01. Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom. Et borettslag er et andelslag (selskap) som har til formål å skaffe sine. Slike gode fellesløsninger gjør det ofte både enkelt og trygt å bo i borettslag.

Med den nye loven om borettslag, blir forskjellene mellom selveier- og. Boligselskapet; E-post: fagerhbrl(ат)getmail. En andelseier i et borettslag kan ikke sies opp, men borettslaget kan pålegge ham å selge andelen sin dersom han tross advarsel vesentlig misligholder . Som andelseier kan det være lurt å sette seg inn i borettslagsloven!

Det er igjen høysesong for innkalling til årsmøter i sameier og generalforsamling i borettslag. For mange styrer er oppfyllelse av lovkrav og . Ta kontakt med Codex Advokat Oslo for å få svar på ditt spørsmål. Våre advokater har bistått flere borettslag og eierseksjonssameier eller selveierleiligheter i spørsmål knyttet til kjøp og salg, mangler, retting, forsinkelser, . Her finner du ut alt som er verdt å vite om hvordan det er å bo i borettslag. Borettslag som er stiftet av et boligbyggelag kalles ofte tilknyttede borettslag.

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig.

Her er en kort gjennomgang av bestemmelsen. I borettslag er det særskilte regler for utleie som leieboere bør være klar over. I grendehuset til Marmorberget borettslag, vil det holdes et ukers yogakurs,.