Uncategorized

Bøye to be i presens

Neste skal være was, men hva er presens perfektum? PS: Overskriften din skal være Å (ikke og) bøye to be på engelsk. PRESENS Vi har to måter å uttrykke presens på engelsk.

Du bøyer hjelpeverbet – to be – slik at dette står i preteritum. Hvordan bøyer man det engelske verbet to be i preteritum og presens? Jeg kan den ene, men vet ikke hvilken av dem det er: I am, you are, . Bøying av verbet to be’ – engelske verb i alle tempus med bab.

Engelsk – Bøying av to be og to drink – posted in Skole og leksehjelp: Hei, jeg lurte på: infinitiv-simpel present-simpel past-simpel present . I am you are he, she, it is we are you are they are to be ( preteritum) I was you were he, she it was we were you were they were . Type verb, Infinitiv, Presens, Preteritum, Presens perfektum. Klikker vi på denne, ser vi hvordan vi kan bøye et tilsvarende svakt verb. De fleste t/d-verba hører til den undergruppa der presens ender på -er. Kjennetegnet er altså at presens ender på -er, mens preteritum ender på -te eller -de, .