Uncategorized

Bratt tomt støttemur

Dere som har bratte tomter; hvordan har dere løst det? Jeg vil gjerne se bilder av ulike støttemurer, og tar gjerne imot disse på mail dersom . Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i.

Hvis naboen har kjørt på en mengde jord på sin tomt, blir det således. Fylling kan uansett ikke være for bratt, og det må tas hensyn til grunnens bæreevne. Hvis det er snakk om å tillate mur i nabogrense, bør det avklares . Kan man avslutte plenen med en bratt skråning? Men vi mener det ikke er vårt problem at han har gravd seg bratt ned og ikke tatt hensyn til massen i tomta, og at evt støttemur skal vær fra . De ligger høyt over oss, så vi har en bratt skråning mellom oss. Har en opplødd steinmur/støttemur mot naboen som gjennom årene har begynt sige ut, og inn på hans tomt.

Jeg søker gode råd for å forandre en skråning fra tomt mot vei slik at den blir så bratt som mulig uten å bygge en støttemur. Høydeforskjellen fra vei til plen er ca . Fra å være en ulendt naturtomt i en bratt bergskrent, har vi nå fått noe. Denne måten å lage mur på, er også langt rimeligere enn å bygge . Bratt og vanskelig terreng kan jevnes ut med en forstøtningsmur.