Uncategorized

Brix verdi

Verdi refraktometer (brix-verdi): OG (verdi i specific gravity): Utregningsmetode: ? Dersom fruktjuice fra konsentrat fremstilles av en frukt som ikke er oppført i vedlegg IV, skal minimums Brix-verdien for fruktjuicen fra . Ville nok heller gått for et refractometer med brix skala beregnet for øl/vin.

Denne har to steg, først skal en legge inn brix-verdien på rent vann, . En test viste at Eplejuice (grønn kartong, produsert for Hakon-gruppen) har en BRIX verdi på ca. Rekratometeret er korrekt kalibert (brix på vann). Tempen har vært ved grader ved måling.

Kvalitetskrav til juice fra konsentrat – regjeringen. Innføring av minimum Brix-verdier for rekonstituert fruktjuice som standardisering av kvalitetskrav gir næringsmiddelindustrien konkrete verdier i . Eplejuice (grønn kartong, produsert for Hakon-gruppen) har en BRIX verdi på ca. Rekratometeret er korrekt kalibert (brix på vann).

Om ei løysing har brix˚ betyr det at det er g. En refractometer som måler brix er referert til som en Brix Refractometer. Når du måler løsninger som har flere ingredienser Brix-verdien er lik den totale . Det ble også funnet en god sammenheng mellom BRIX verdien målt med refraktometer og råmelkens totale innhold av protein målt med FT-IR .