Uncategorized

Brudd i båtbeinet

Båtbeinet, som på fagspråket kalles skafoidbeinet, er et av beina i håndroten. Ved fall på strak arm der du forsøker å ta deg for, kan det oppstå brudd i dette . Båtbeinet er ett av småbeina i håndroten.

Det kan brekke hvis håndleddet blir bøyd kraftig bakover ved fall på utstrakt hånd. Fall på utstrakt hånd kan gi brudd gjennom enden av spolebenet (radius), som vist på. Brudd i båtbenet er den hyppigste bruddtypen i håndroten.

Jeg fikk på gips, og ble fortalt at jeg måtte ha den på i uker.

Men har sett litt rundt på nettet og der står . God sommer og kos dere, et helt klart brudd i båtbeinet og poff der gikk den sykkelsesongen. Hadde lenge håpet men fikk en lei magefølelse . Brudd i båtbeinet/skafoidbeinet – Helse – VG Nett Debattvgd. Helse, sex og livsstil › HelseBufretLignendeKan dette være noe brudd?

Det sprenger i hele armen som kommer i tak, og er vondt ved trykk i området. Er dette noe som går over selv, eller er det lurt å gå til . I en studie fra Gjøvik påviser forfatterne at pasienter i yrkesaktiv alder (– år) ble gipset i totalt 1uker uten å ha brudd i båtbeinet.

Med unntak av frakturer helt distalt gjennom skafoids tuberkel (som nesten uten unntak gror med gips i seks uker) er alle brudd intraartikulære. I dag sjekket jeg det med røntgen, og det viste seg at jeg har hatt brudd i båtbeinet i snart to år, uten at det har grodd. Brudd i båtbeinet oppstår gjerne dersom man faller og forsøker å ta seg for på strak arm.

Båtbeinsbrudd kan være vanskelig å oppdage, . Brudd i båtbeinet i håndleddet er ofte vanskelig å diagnostisere, og ubehandlet kan dette gi varige plager. Hvis du mistenker brud hvorfor har du ikke vært på legevakten? Definisjon Dette er det vanligst forekommende carpale brud som oftest oppstår ved fall på strak arm med radialdeviert hånd.

Helt generelt kan jeg i alle fall si at det er kjent at brudd på båtbeinet i. Hvor lenge tror dere jeg må vente før jeg kan drive med windsurfing. Avhandlingen omfatter også en kostnads- og nytteanalyse av ulike behandlingsstrategier ved klinisk mistanke om brudd i båtbeinet. Brudd i båtbeinet gror ikke like alltid like godt som andre beinbrudd.

Skafoidbeinet, eller båtbeinet i dagligtale, er en del av menneskeskjelettet. Brudd i skafoidbeinet er den vanligste bruddskaden i hånden, og oppstår oftest ved .