Uncategorized

Brudd i hånd knokkel

Slike skader opptrer særlig ved kne, ankel og håndledd. En brist i en knokkel er et brudd hvor knokkelens sammenheng (kontinuitet) ikke er fullstendig brutt.

Håndroten (carpus) utgjøres av karpal-bein (mellomhåndsbein) som er arrangert i to rekker, slik at de utgjør en kompakt og fleksibel enhet i kraft av deres form . Et bein kan brekke hvis det utsettes for sterke krefter, på grunn av slag, sammenklemming, bending eller . Vi reiste til legen etter noen timer med is og støttebandasje. Fall på utstrakt hån vridning eller direkte slag mot av håndleddet fører som regel ikke til brud men til mindre skader på bløtdeler, .

Tilstanden beinbrudd (latin: fraktura) oppstår når et bein i kroppen brekker. Når en knokkel brekker, påvirkes de omgivende bløtdelene. Beinbrudd oppstår hyppigst som følge av et kraftig ytre traume, men kan også skyldes. Både brudd og brister kan skje i hvilken som helst knokkel i kroppen.

Både hund og menneske har metacarpalben på hver hånd/forpote. En ødelagt leddet er definert ved et brudd i en av de mange bein innenfor. De vanligste tegn og symptomer på en brukket håndledd er stivhet i led fingre eller.

Hvor to eller flere knokler passer sammen på en felles, hjelper brusk-dekket . Ofte blir en knokkel sterkere etter et brudd!

Vanligste årsak til et slikt brudd du nevner er direkte slag mot hånden. Mener jeg hørte noe en gang om benbrud men husker ikke hvordan det var, om smerter. Det forekommer om lag 0brudd i hånden hvert år i Norge (1). Til sammenlikning diagnostiseres henimot 0brudd i distale radius og . Os scaphoideum er en av åtte knokler i håndroten.

Om lag halvparten av beinet er dekket av leddbrusk. Den vanligste bruddformen er at knokkelen bøyer og deler seg, uten at den brekker, men. Bruk hånden, tepper eller puter slik at skadestedet ikke beveges.

De skjer gjerne ved at man faller på en utstrakt arm. Det ene bruddet det er snakk om, er et håndleddsbrudd. Utbuling på knokkelen føles som en hard kul som ikke kan flyttes i forhold til den.

Spontane brudd kan oppstå fordi sarkomet endrer benstrukturen. Slik en brudd er vanskelig å oppdage, også på røntgenbil fordi knokkelen ikke.