Uncategorized

C atomet

Atomsymbol C, atomnummer og i grunnstoffenes periodesystem står karbon. Mer presist: C-atomet har elektronkonfigurasjon 2s22p2. Karbon eller kullstoff er et ikke-metallisk grunnstoff med kjemisk symbol C og. Struktur: Hvert atom er tetraedrisk bundet til fire andre karbonatomer, og danner . BufretLignendeBygd opp av C-atomer, som ligger på en rekke, og H-atomer. Alkaner: har enkeltbindinger mellom C- atomene.

Ikke en livskraft, men C-atomer organisk kjemi=karbonforbindelsenes kjemi.

C-atomene i alt levende kommer fra fotosyntesenbr Fotosyntesenbr ; 6. Karbonets kretsløpbr Forbrenning, nedbrytning og celleånding . Eksempler på organiske molekyler der C-atomene er bundet sammen i kjeder eller til andre atomer som O og N. Hvert C-atom har fire bindinger til andre atomer. Stoffer er bygd opp av partikler – atomer, ioner og molekyler – og partiklene holdes sammen av. Oktettregelen er fulgt for C-atomene og O-ato- mene i begge . Start studying Organisk kjemi og C- atomet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Når vi nummererer C-kjeden, skal C-atomet i karboksylgruppen alltid være nummer én.

Benzosyre (en aromatisk karboksylsyre), C6H5COOH. Et chiralt(stereogent) C-atom er et C-atom som er bundet til fire forskjellige grupper. Hvis A, B, X og Y er forskjellige sier vi at C-atomet er chiralt og. C-atomet er omtrent to-tre ganger større enn H-atomet.

Dette stemmer ganske godt overens med virkeligheten, der atomradius for C er nm . Det heter jo H − N M R , signalene viser H-atomene ikke C-atomene. Hvis C-atomet ikke er bundet til H-atom vil det jo ikke ha noen miljøer! Oxygenatomet på alkoholen er den negative del af den polære hydroxygruppe og angriber C-atomet i syrens carboxyl- gruppe. Hun er blon liker rosa og minner ganske mye om meg selv. En funksjonell gruppe er et atom eller en atomgruppe som gir et molekyl en spesiell egenskap.

Atomet/atomgruppen fjernes fra C-atom(ene) i nabostillingen. O-atom på C-atomet) Okei, den oppgaven ble litt kludrete når jeg skrev det på denne måten, men dere skjønner . Organisk kjemi er i hovedsak kjemi med karbon, alle forbindelser som har C-atomer i molekylene. Det omfatter strukturen, egenskapene, sammensetningen og . Forsøg (byggeopgave) Du er selv molekyl-arkitekt Materialer: Molekylbyggesæt (f.eks.

Molymod).