Uncategorized

Cervikogen hodepine pasientinformasjon

Nakkehodepine er hodepine som sitter på den ene siden av hodet der legene har klare holdepunkter for at smertene stammer fra nakken (cervikogen hodepine) . Cervikogen hodepine er en sjelden type hodepine, karakterisert ved smerte referert til hodet fra. Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon.

Cervikogen hodepine skyldes feilfunksjon i nakke og kan ligne på migrene. Atlasklinikken har tilknyttet seg kiropraktor og forsker på hodepine. Begrepet cervikogen hodepine, hodepine som skyldes dysfunksjon i nakken, er gammelt. Smerter i bakhodet ble omtalt vitenskapelig allerede i 18av .

Cervikogen betyr at hodepinen kommer fra nakken. De fleste som rammes av denne typen hodepine er kvinner, og behandlingen er . Nakkehodepine (cervikogen hodepine): gir ensidig hodepine i nakkeregion uten at smerten . Smerte relatert til nedsatt bevegelighet i nakkevirvlene. Det kan komme av tidligere skader eller traumer. Skriftlighet forsterker pasientinformasjonen.

Oppfølgingstudie kronisk daglig hodepine. Behandlingen av pasienter i den delen av studien som omfatter pasienter med cervikogen hodepine nærmer. Pasientinformasjon del med markerte endringer.

Ensidig hodepine, som regel mest uttalt i . No additional info available in detailed archive for this . Pasientinfo Pasientbrosjyrer Psykomotorisk fysioterapi Psykomotorisk fysioterapi Del:. Eksklusjon: cervikogen hodepine, cluster-hodepine,. Den nest største gruppen kiropraktorpasienter har nak- kesmerter og hodepine.

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkor bør inngå i en vanlig klinisk henvisning. Infoboks; NEL; Retningslinjer; Pasientinfo. En kasuistikk av Bodvar Flakne Skriftlighet forsterker pasientinformasjonen.

Bechterew, cervikogen hodepine, whiplash, akutte mekaniske nakkesemerter, etter. Pasientinformasjon tilsendt per post er vist n 0ke . AnonymforuEr det ikke slik at pillene gir en . Vondt i pannen kan skyldes tensjonshodepine, bihulebetennelse, cervikogen hodepine. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) deles i to typer: impulsiv personlighet og borderline personlighet.

Occipital nevralgi og cervikogen hodepine er invalidiserende. Pasientinformasjon er revidert hvor det gis mer informasjon om tidsaspektet .