Uncategorized

Den magnetiske nordpolen

Jordens magnetiske nordpol er det punktet på den nordlige halvkule der retningen av den magnetiske akse skjærer jordoverflaten. Den magnetiske Nordpolen er på vill flukt mot Sibir. Her hvor magnetfeltet går loddrett ned i jorda er den såkalte magnetiske nordpol.

Intet spesielt er å se; bare instrumentene foreteller at her er det magnetfelt som . Det er vanlig å skille mellom de geografiske og de magnetiske. På den magnetiske Nordpolen vil kompassnåla prøve å peke nedover.

Endringer i Jordas indre gjør at Nordpolen har flyttet seg kilometer på ett år. Den magnetiske nordpolen ligger mellom Canada, og grønland et sted tror jeg. Også har jeg hørt at den flytter seg to minutter østover i året. De som trodde at nordpolen ligger midt under et lite flagg oppe i Arktis et ste tar feil.

Sannheten er at jordas magnetiske poler beveger seg hele tiden. Jordmagnetisme, geomagnetisme, det magnetfelt som finnes på. Fra definisjon av magnetisme er imidlertid Jordens magnetiske nordpol den . Kompassets nordpil peker mot magnetisk nordpol, mens nord-syd meridianene på kartverkets turkart peker i retning av geografisk nordpol.