Uncategorized

Det engelske språket

Gå til Engelsk som et av flere språk – Engelsk er ett av flere offisielle språk i Canada (kanadisk engelsk), Hongkong, Irlan New Zealan . Språk og litteratur › Språkfamilier › EngelskBufretLignende1. Engelsk, språk som hører til den germanske språkgrenen i den indoeuropeiske språkfamilien.

Innen de germanske språkene utgjør engelsk . Vikingene ga engelskmennene mange nye or men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket. Heftet gir en oversikt over bruken av det engelske språket i verden og retter seg først og fremst mot lærere og rådgivere på ung- domsskole og i videregående . Jeg skal om ikke alt for lenge ha en prøve om historien bak det engelske språket, så jeg lurte på om noen kan komme med en kort oppsummering.

Engelsk er i dag det språket som brukes oftest i internasjonale sammenhenger og er dermed verdens ledende språk. Den mest episke kampen om det engelske språket siden pilgrimene slo seg ned i USA – og det er en debatt av globale proporsjoner. Det er vanskelig å forestille seg den moderne verden uten engelsk. I dag er det en av de mest utbredte språket språk i verden.

Engelsk er et språk som snakkes av mer enn en billion mennesker, inndelt i aksenter. Engelsk har blitt det mest snakte språket i hele verden, . En britisk forsker tar for seg utenlandske ord de burde hatt på engelsk.