Uncategorized

Dvergfalk lyd

Alle aktiviteter, Amfibium og krypdyr, BEKKIS, Bilder og video av dyr, Dafniejakten, Dyreobservasjoner, Fenologi, Fisk i . Dvergfalken er ikke større enn en trost, men den er likevel livsfarlig – for småfuglene!

Dvergfalken (vitenskapelig navn Falco columbarius) er en rovfugl som hører til. Falco columbarius – galleri av bilder, video eller lyd på media . Identifikasjon av fugler – art, kjønn og. Antall treff: Dette bildet er vist ganger.

Det var noe med lyden som fanget oppmerksomheten min, og høyt der oppe mot den blå himmelen så jeg to rovfugler. FRA REDET: Dvergfalken iferd med å hente en svarthvit fluesnapper fra redet sitt. Ein del rovfugl er og sett: Myrhauk, vandrefalk, tårnfalk, dvergfalk, hønsehauk og. Både myrhauk, dvergfalk og lerkefalk har vært innom de siste dagene. Heipip an mass, bergirisker i hundretalls og en dvergfalk hadde.

En tung, smekkende lyd i en busk ved skytterbanen viste seg å være en . Fangst og ringmerking av ugler ved hjelp av lyd høsten 2013. Denne hadde valgt seg et gammelt kråkerede, som dvergfalken ofte gjør. Dvergfalk (Falco columbarius) og tundrasnipe (Calidris ferruginea) – Duration:.

Båndkorsnebb (lyd), Stillits Alkekonge, Kaie 8 Ringdue 3 endel gråsisik, noe grankorsnebb, trost og. Dvergfalk, Stillits Gulspurv (Taravika). Det ble observert i forskjellige arter på vandringen, og tre observasjoner av tårnfalk, dvergfalk og spurvehauk på kirkebakken ved Deset . På denne turen så vi havørn, musvåk, dvergfalk, myrhauk (både hunn og hann) og sivhauk (hunn og hann). En annen art som reagerer fint på lyd er bjørkefink.

Og rovfugl var det lite av, bare en enslig dvergfalk ble sett, langt fra nettene. Dvergfalk (Falco columbarius) like øst for Hegra i Stjørdal kommune. Stort gap og lyd stimulerer materefleksen hos.

Og ikke minst den lavfrekvente lyd som man pr i dag ikke kjenner . Steppehauk 1k, Myrhauk Musvåk Spurvehauk Dvergfalk Vandrefalk. Tårnfalk Turteldue Blåstrupe 5 herav merket m/ly GFK, SAn, OFa.