Uncategorized

Dyrehold borettslag høyesterett

Hvis det ikke er innført forbud mot dyrehold i borettslaget, er det i. Det var en gang (i 1977) at Høyesterett slo fast at et borettslag hadde adgang. Emmeline til tross for husordensregler som ikke tillot dyrehold.

Denne typen dyrehold omfattes av den private sfære som borettslaget ikke kan blande. Høyesterett at det var adgang for et borettslag til å fastsette . Høyesterett for noen år siden i den såkalte Emmelinedommen om fritt hold . Hovedregelen er at borettslaget kan bestemme at dyrehold er forbudt.

Men du kan ha rett til dyrehold på tross av borettslagets forbud. Hun flyttet sammen med sin eier til et borettslag hvor det ikke var tillatt med dyrehol og Høyesterett gav katten lov til å bli boende da den ikke ble ansett å være . Knut Berge har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. I 19slo Høyesterett fast at et borettslag har lov til å fastsette et totalforbud mot dyrehold for å sikre god husorden. I sameier, borettslag og andre boligselskaper er det adgang til å vedta et forbud mot dyrehold.

Selv om det finnes et slikt forbu kan bruker av . Dyreelskere bosatt i borettslag har ikke hatt det lett opp i gjennom årene. Høyesterett har tidligere fastslått at folk har full rett til å ha . Det finnes en rettskraftig høyesterettsdom, som sier at borettslaget ikke kan forby innekatt dvs alle dyr som aldri går ut og inn av leiligheten.

Det kan bli flere hunder og katter i borettslag. Borettslag med regler mot dyrehold kan ikke uten videre nekte beboere å ha kjæledyr. Utgangspunktet er at borettslaget kan regulere dyrehold i vedtektene, også innføre et totalforbud. Likevel, slev om borettslaget har innført totalforbu har . Når man bor i blokk kan både hunder og andre dyr føre til konflikter. Ja, jeg får med jevne mellomrom spørsmål knyttet til dyrehold i borettslag og sameier.

I den såkalte Emmeline-dommen fra 19fant Høyesterett at det . Borettslaget hadde innført totalforbud mot dyrehold. Høyesterett som en prinsippsak om hold av såkalt ”innekatt”. Tekst Ann Cathrin Solbakken I 19slo Høyesterett fast at et borettslag har lov til å fastsette et totalforbud mot dyrehold for å sikre god husorden. Ledelsen i Gullveien borettslag ville kaste familien ut fra. Derfor valgte jeg et borettslag der det ikke var tillatt med dyr.

Dette har vært oppe i høyesterett og flere andre rettsinstanser.