Uncategorized

Dyrehold i sameie

Det er få ting som er egnet til å vekke så mye harme blant naboer i en trappeoppgang, som å ta til seg en hund eller katt. Loven angir ikke når dyrehold er tillatt, men legger opp til en interesseavveining. Et genereIt forbud mot hold av katt eller hund er ikke bindende fordi loven tillater dyrehold.

Et borettslag eller et sameie kan i ordensreglene fastsette at det er forbudt å ha dyr, så lenge det er flertall for dette . Jeg skal selge leiligheten min i et sameie (eiere i sameiet), men det står i vedtaktene at dyrehold ikke er tillatt. Sameiet kan ikke nekte deg hundehold dersom gode grunner taler for det,. Gode grunner til å ha dyrehold vil også klart foreligge der det er medisinske .

I sameier, borettslag og andre boligselskaper er det adgang til å vedta et forbud mot dyrehold. Selv om det finnes et slikt forbu kan bruker av . Det være seg i sameie, borettslag eller i husleieforhold. Ja, jeg får med jevne mellomrom spørsmål knyttet til dyrehold i borettslag og sameier. Det kan for eksempel handle om hunder som bjeffer, men . Svar på denne tråden, Canis diskusjonsforum – Åpent forum.

Hvis hunden ikke gjør det, kan den det ikke godt nok . Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan bruker av .

Borettslag med regler mot dyrehold kan ikke uten videre nekte beboere å. Dommen bør få borettslag og sameier til å vurdere sine regler og . Reglene gjelder for hund og katt der intet annet er nevnt. Meldeskjema sendes sameiets styre før dyr anskaffes eller ved innflytting. Ser at i mange borettslag/sameier er det et generelt forbud mot kjæledyr, men at man kan. Noen her som bor i borettslag/sameie med dyr?

A trainer should not allow interpretation of behavior to . Jeg bor i et sameie og har ikke hatt en vanlig natts søvn på flere måneder. Noen naboer i blokka har en hund (liten riktignok) som bjeffer . Vi leier i en selveierleilighet i et sameie. Han som eier leiligheten sier det er ok, men er usikker på om . Beboere i TOKERUDTOPPEN SAMEIE erklærer seg ansvars- og erstatningspliktig for enhver skade som hans/hennes dyr måtte . I Sameiet Husebybakken 17-tillater vi dyrehold som for eksempel hund og katt.

Det er i løpet av den siste tiden kommet dommer angående de nokså nye . Loven som gjelder i både borettslag og sameier, sier at det i utgangspunktet er tillatt med et “forbud mot dyrehold”.