Uncategorized

Edle og uedle metaller forsøk

Metallene kan igjen deles inn i edle og uedle metaller alt etter om de. Vi begynte med å finne frem alt utstyret vi skulle bruke i forsøket. Beskriv hvordan du gjennomførte forsøket, og hva som skjer i de for-.

Utdrag I dette forsøket skulle vi finne ut hvilke metaller som er edle og hvilke som er uedle. Vi skulle også finne sammenhenger mellom stoffenes egenskaper og . I dette forsøket skulle vi teste forskjellige metaller for å finne ut om de er edle metaller. Beskrivelse av oppgaven: Rapport i kjemi om edle og uedle metaller.

Ingen karaktersetting på oppgavene, kun godkjent. Fagstoff: Det at mange metaller ikke finnes i ren form i naturen skyldes at de fleste. Det er en gradvis overgang mellom uedle metaller øverst og edle metaller. Uedle metaller er metaller som lett reagerer med fortynnede syrer og raskt oksiderer i luft dersom de ikke er dekket av en beskyttende oksidfilm, som f. De metallene som lengst til venstre oksideres altså lettest og er derfor kalt udele.

De fleste metaller er nemlig uedle metaller og finnes derfor bare i ioneform i . Jern er et uedelt metall og oksideres lettere enn det mer edle Cu. Reduksjonspotensialene: Cu=V og Fe= −V. De innfødte er klar over at det edle metallet gull ikke lar seg oksydere så lett, men de .

Dette fordi tykkelsesreduksjonen relativt lett ved enkle forsøk kan fastlegges. Galvanisk korrosjon oppstår når et edelt metall er i kontakt med et uedelt metall . Si: I dette forsøket skal dere finne ut om det er andre typer metall som kan. I de fleste uedle legeringene brukes det ikke edle metaller i det hele tatt fordi de. Elevene har vært ivrige og motiverte og vi har gjort mange forsøk. Vi tror at edle (med edle metaller mener vi rene metaller) metaller leder strøm bedre enn uedle.

Labels: elevøvelse forsøk kobber metallenes spenningsrekke . De som står til høyre holder seg best i metallform og kalles edle metaller. Uedle metaller som kalium, kalsium, magnesium, aluminium finnes ikke som rene. Prøv med de forskjellige metallene når dere får mest . Det edle metallet vil i dette tilfellet opptre som en katode, mens det uedle vil.

Kobber (Cu), grunnstoff nummer 2 hører til de edle metallene og finnes i ren form i naturen. Alle uedle metaller danner oksider i kontakt med oksygen.