Uncategorized

Elektromagnetisme ntnu

De viktigste formlene i elektromagnetisme + vektorformler blir oppgitt. En av øvingsoppgavene vil bli brukt som utgangspunkt for en av oppgavene på eksamen. Emne skal gi studentene grundig forståelse av klassisk elektromagnetisme.

Kunnskaper – Forstå og kunne anvende lovene i elektrostatikk: Coulombs lov, . Elektrostatikk: Coulombs lov, skalar potensial, Gauss’ lov, dielektriske medier, kapasitans, strømmer og resistans, elektrostatisk . Vår notasjon: ρs for flateladningstetthet, og σ for konduktivitet. Få trening i å analysere problemstillinger innen elektromagnetisme med IKT-baserte metoder.

NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i de . TFE 41Elektromagnetisme – Laboratorieøving Gitar. Page restrictions apply; Attachments:4; Added by Hans Olaf . I denne lille læreboka i elektromagnetisme legges det vekt p˚a den logiske. Boka egner seg til et ett-semesters kurs i Elektromagnetisme. NB: Ny hjemmeside for MNFFY1Elektrisitet og magnetisme våren . Annotert formelark i TFE41Elektromagnetisme.

Tidligere midtsemesterøvinger i TFE41Elektromagnetisme: Skip to end of metadata. Page restrictions apply; Attachments:12; Added by .

For studenter ved studieprogrammer: BFY, BKJ, MLREAL, MTFYMA. You may also find lectures covering basic electromagnetism online, e. TFE41Elektromagnetisme (NTNU, 2013) (Norwegian) and . Hovedbok: Young Freedman: University Physics; evt. Lillestøl, Hunderi Lien: Bind 2: Varmelære og elektromagnetisme.

Elektromagnetisme: Resultater på Midtsemesterprøven. FY10Elektrisitet og magnetisme I TFY41Elektromagnetisme Våren 2005. FY10Elektrisitet og magnetisme II, høsten 2005 . Eksamen; Tidligere eksamensoppgaver; Formelsamling; Elektromagnetisme på nettet . Vi har i løpet av semesteret sett en mengde elektromagnetiske lover.

Vi startet med Coulombs lov og den tilsvarende . Se også emne FY10Elektrisitet og magnetisme og TFY41Elektromagnetisme.