Uncategorized

Elektronisk kjørebok 2016

Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. Artikkel om endringene rundt regler for bruk av elektronisk kjørebok for yrkesbiler og firmabiler i forbindelse med statsbudsjettet 2016. Ytterst få trenger å bruke elektronisk kjørebok.

Bare på to klart definerte områder blir det stilt krav om elektronisk kjørebok i 20og 2017:. Yrkeskjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok om du ønsker skattelette for kjøring over . Kjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Denne skattereduksjonen blir fra 20betinget av at det brukes elektronisk kjørebok.

Flere av våre kunder har de siste månedene tatt kontakt og spurt om det er et krav å ha elektronisk kjørebok i biler som benyttes til yrkeskjøring. Januar 20er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris . Mange vurderer å kjøpe elektronisk kjørebok etter at de nye firmabilreglene kom i 2016. Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den .

Det er kommet nye regler for skatt på yrkesbiler fra 2016. Det er, som følge av forslaget i skatteopplegget for 201 vedtatt økning av. Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40. MERK: Det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 20hvis skattyteren ønsker å bli beskattet for fordel ved privat bruk av firmabil/yrkesbil ut fra faktisk . Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok.

Kun på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2016: Tilfeller der skattyteren ønsker . Bruk av yrkesbilen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Fra inntektsåret 20er det innført nye regler som gjelder for bruk av yrkesbiler. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total . Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse med bil har for 20gått ned til 3. Arbeidsgiveren må eventuelt vurdere om en elektronisk signatur oppfyller .