Uncategorized

Elektronisk kjørebok krav

Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det må brukes elektronisk kjørebok. Det er ingen krav til bruk av elektronisk kjørebok for dette, kjøredokumentasjonen kan rapporteres manuelt eller via et Excel regneark. Flere av våre kunder har de siste månedene tatt kontakt og spurt om det er et krav å ha elektronisk kjørebok i biler som benyttes til yrkeskjøring.

Skattereglene for de som bruker yrkesbil endres fra nyttår og det blir nå påbudt med elektronisk kjørebok for alle som benytter yrkesbilen sin til . Januar 20er det krav om elektronisk kjørebok om du velger å skatte av firmabil(varebilklasse 2) etter kjørte kilomenter og ikke listrapris . Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok. Kun på to klart definerte områder det vil bli stilt krav om elektronisk kjørebok i 2016: Tilfeller der skattyteren ønsker .

BIL, FIRMABIL, YRKESBIL, PRIVAT FORDEL, KJØREBOK: Også i 20og. For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Bruk av arbeidsgivers bil – krav til dokumentasjon. Autobok den orginale elektronisk kjøreboken.

Oppfyller krav til dokumentasjon av yrkeskjøring.