Uncategorized

Elektronisk kjørebok regler

Det er med andre ord lov å hente ungene i barnehagen dersom du har en elektronisk kjørebok i bilen. De nye reglene som trer i kraft på fredag . Artikkel om endringene rundt regler for bruk av elektronisk kjørebok for yrkesbiler og firmabiler i forbindelse med statsbudsjettet 2016.

For oppdaterte endringer angående krav om elektronisk kjørebok. Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den . Det er en del arbeidsgivere som ikke har installert elektronisk kjørebok ved inngangen til 2016.

Da må man bruke sjablonmodellen for hele . Mange vurderer å kjøpe elektronisk kjørebok etter at de nye firmabilreglene kom i. I 20kom nye regler for beskatning av privatkjøring med . Regjeringen vil forbedre reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler ved å gjennomføre flere endringer. Kjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Dersom du vil ha redusert skatt på firmabil fordi du kjører mer en 40.

Regler for kjøregodtgjørelser – Nye takster fra og med januar 2017. I Quicklog har vi tilgjengeliggjort Skattepliktig del av kjøregodtgjørelse” i kjørebok-rapporten. Arbeidsgiveren må eventuelt vurdere om en elektronisk signatur oppfyller .

Ytterst få trenger å bruke elektronisk kjørebok. Oppdateres med alle detaljer om reglene for bilbeskatning. Arbeidsgivere som tar i bruk elektroniske sporingsenheter i sine kjøretøy må oppfylle visse plikter. For å kunne benytte de nye reglene for yrkesbil, må man ha et tjenstlig behov for, og.

Bruk av yrkesbilen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Yrkeskjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok om du ønsker skattelette for kjøring over 0km pr år. Medfører de nye reglene om yrkesbiler at alle som har slik bil nå skal . Kjørebok Skattyteren har ikke plikt til å føre kjørebok.

Ligningsmyndighetene kan heller ikke pålegge skattyteren dette, men en . Det er vedtatt en endring i reglene i skatteloven § 5-om. Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. De nye reglene åpner nemlig for en beskatning etter en . De nye reglene innebærer forenklinger på flere områder og skaper i. Velger man denne modellen, stilles det krav om elektronisk kjørebok.