Uncategorized

Elektronisk kjørebok test

Det enkleste og mest nøyaktige er å ha en elektronisk kjørebok, men gjør grundig. Det er få tester på kjørebok som app, som er av nyere dato. Autogear har kommet med en ny dings som gjør jobben langt enklere.

ELEKTRONISK KJØREBOK hører hjemme også i elektrokjedene. Vi er ekstremt nøye når vi utvikler og tester produktene, og må gjennom . AutoGear Air som de kaller enkelheten selv. Ved å bruke en elektronisk kjørebok reduserer man tidsbruken og får en .

Dette forutsetter at man bruker elektronisk kjørebok. Denne skal dokumentere total kjørelengde, samt total lengde for yrkeskjøring. Siden føring av kjørebok er noe de fleste ser på som et nødvendig onde, er det om å gjøre dette så enkelt som mulig. Kjørebok er et fenomen fra før i tiden, men henger fortsatt ved oss. På et eller annet vis skal det føres en godkjent logg . ABAX Triplog, Fleet Management og Equipment Control som er verdensledende på sine respektive felt.

Reduser dine kostnader med ABAX Triplog. Elektronisk kjørebok fra ABAX , markedsledende leverandør av kjørebøker som automatisk dokumenter turer via GPS.