Uncategorized

Elektroniske trusler

Det ikke nok bare å beskytte IKT-verdiene mot fysiske trusler. De må også beskyttes mot elektroniske trusler. Fagstoff: Hvilke trusler står vi overfor på en arbeidsplass eller i hjemmet vårt? Er vi godt nok sikret mot innbrudd eller brann? Dagbladet): Hackerkollektivet Anonymous har nok en gang kommet med trusler, og et løfte om elektronisk holocaust mot staten Israel for å . Ulike typer elektroniske trusler: Logiske angrep på komponenter som utgjør kritiske IKT-systemer kan skape store.

Date: september 2016Author: tanjaah Kommentarer. FIKK ELEKTRONISK TRUSSEL: Sidney Padvua da Silva er fortsatt skremt etter meldingen som plutselig dukket på på nettbrettet hans. Elektroniske terroraksjoner kan lamme den elektroniske infrastrukturen og sette helsevesenet og andre livsviktige . Få kommuner stiller krav om at private virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, må følge reglene for offentlige . Sosiale trusler mot beslutningstakere i driftsfunksjonen i telenettene.

Den elektroniske trusselen er en form for fysisk trussel, men skiller seg fra denne ved at . I dag lanseres Artsnavnebasen, et elektronisk register over navn på arter. Den nye tjenesten, som driftes av Artsdatabanken og GBIF-Norge, vil være et viktig . Alle patcher i dag operativsystemene, men i mindre grad det brukerne selv har . Brukerhåndbok Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

En ung mann dømt for gjentatte tilfeller av vold og trusler mot sin. Den elektroniske kontrollen innebærer at den som er idømt dette må gå med . Elektroniske markedsplasser – norske bedrifters nye konkurransearena – utfordringer og trusler. For trusler som virus forsøker det å fjerne trusselen fra den infiserte filen.

Hvis trusselen ikke kan fjernes, slettes den infiserte filen sammen med trusselen. Dette dokumentet gir en innføring i trusler, trender og tiltak på cybersikkerhetsområdet. Tillitt til at elektroniske tjenester er tilgjengelige, at de ivaretar.

TRAKASSERT: Den britiske politikeren Jo Cox mottok flere trusler i. De siste årene har spesielt fremveksten av digitale eller elektroniske trusler vokst mye og endret trussebildet.