Uncategorized

Energimyndigheten test värmepumpar

Här finns tester från Energimyndighetens Testlab. Fokus i resultaten är energianvändning, funktion, buller och andra viktiga egenskaper. Här finns testresultat för luftvattenvärmepumpar.

I ett hus i södra Sverige kan värmepumparna spara mellan 45-procent. Här finns testresultat för tio bergvärmepumpar. De sparar mellan och procent jämfört med elvärme och årsvärmefaktorn är som högst 0 . Här finns testresultat för luftluftvärmepumpar.

Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. Energimyndigheten testade luftvärmepumpar under åren 20- 20och redovisade testvärden på sin hemsida, både när det gällde energibesparing, . Test av värmepumpar är ett av alla test som Folksam genomför årligen. Värmepumpen, är idag det vanligaste sättet att värma upp villan eller fritidshuset. OBS: Tyvärr är testresultaten nedan i många fall ganska gamla.

Energimyndigheten har inte släppt några testresultat för nya luft-luftvärmepumpar sedan 2013 . Vill du ta del av ytterligare testresultat för värmepumpar? Danska motsvarigheten till Energimyndigheten – Energi Styrelsen, testar också . Energimyndigheten testar värmepumpar varje år, och har naturligtvis testat många värmepumpar 2013.

Oftast när en värmepump marknadsförs som ”bäst i test” . Att välja en luftvärmepump som passar just din villa kan vara en riktig utmaning. De tester som Energimyndigheten och Sveriges . Läs mer här om varför Panasonics luft luft värmepumpar är några av dem bästa. Läs mer om värmepumpen som fick bäst i test av SP och Energimyndigheten. För information om värmepumpar som provats och vars resultat delges, se hemsidorna för Råd Rön och Energimyndigheten under rubriken Tester.

Luft-vattenvärmepumpar passar bäst för hus med ett årligt värmebehov under 0kWh. Testresultaten är tagna från Energimyndighetens test om . Bäst i test: bergvärmepumpar som kan spara dig över 0kronor per år. Modellerna är utvalda av Energimyndigheten i samarbete med SP, och ska . I början av året testade Energimyndigheten tre olika frånluftvärmepumpar. Det visade att pumparna var särskilt effektiva för personer med lite . Läs om Energimyndigheten test av marknadens frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglering. Men frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglering är en nyhet.

Energimyndigheten testar löpande nya Värmepumpar på uppdrag av tillverkarna. Den värmepump som för tillfället innehar ”Bäst i Test” stämpeln är LG Nordic . Tester visar att luft-luftvärmepumpen kan ha god effektivitet även vid ca grader. Notera att testresultaten är från Energimyndighetens test på bergvärmepumpar. Testen är utförda år 20och 201 och därmed är det inte .