Uncategorized

Engelsk språk

Gå til Engelsk som et av flere språk – Engelsk er ett av flere offisielle språk i Canada (kanadisk engelsk), Hongkong, Irlan New Zealan . Språk og litteratur › Språkfamilier › EngelskBufretLignende1. Engelsk, språk som hører til den germanske språkgrenen i den indoeuropeiske språkfamilien.

Innen de germanske språkene utgjør engelsk . Vikingene ga engelskmennene mange nye or men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket. Engelsk er blitt et språk som i dag brukes over hele verden. Det er blitt et globalt språk, et verdensspråk, som brukes av langt flere enn de som er født med det .

Det å studere engelsk er et møte med et utrolig rikt språk og mange forskjellige land og kulturer i den store engelsktalende verden. Engelsk er i dag det språket som brukes oftest i internasjonale sammenhenger og er dermed verdens ledende språk. Engelsk er et språk som snakkes av mer enn en billion mennesker, inndelt i aksenter. Engelsk har blitt det mest snakte språket i hele verden, . Det har blitt et viktig andrespråk i store deler av verden, samtidig som det er morsmål for flere hundre millioner . Noen er bekymret for at det er for mange engelske ord i norsk språk. Men visste du at engelsk selv har gjennomgått store forandringer?

Det er ikke bare mennesker som flytter på seg. Mange engelske ord kommer fra det norske språket, fordi vikingene tok det .