Uncategorized

Engelskoppgaver 4 trinn

Her kan du laste ned supre engelskoppgaver som passer for 4. LignendeKittys komplette engelsklæreverk for 4. Kan fritt lastes ned og brukes av lærere og foreldre.

BufretLignendeStairs 1+2; stairs knapp Stairs 2; stairs knapp Stairs 3; stairs knapp Stairs 4; stairs ordbank mindre Ordbank; Lærerside For læreren; ordbank Read and . Stairs 1-er Cappelens læreverk i engelsk for 1. Stairs 5-er differensierte oppgaver i engelsk for 5. DEL og LÆR, En fantastisk ressursbank på alle trinn og de fleste fag.

Kittys engelskoppgaver, Et nesten komplett læreverk for 4. Elevene bør få anledning til å snakke og føre korte samtaler allerede på 1. Bentes side – Oppgaver og stoff, 1- 5-7. New Flight Extra – Tilrettelagt engelsk for 8-trinn, Cappelen . Oppgaver som handler om det engelske alfabetet. Fokus er på barnas første møte med skrift, tall og begreper.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes uinnlogget. Ordtrening Her kan du jobbe med ord – lete, lytte og finne. Med læremiddelpakken Stairs 1-får du god hjelp til å drive en variert og systematisk.

Litt vanskeligere å lese, men god trening. Ord for alt 3-er Cappelens norskverk for 3. Her kan du jobbe med alle de temaene i boka. Forskjellige engelsk-oppgaver på de ulike klassetrinnene.

Nettsider i engelsk bygget rundt presentasjonen av engelsktalende land.