Uncategorized

Fall mot sluk i dusj

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Tilstrekkelig fall vil være 1:minimum m ut fra sluket dersom dusjen er over sluket. Det blir flatt fra innerste hjørnet av dusjen og ca cm ut til der han har. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av.

Har dusjkabinett og dørterskel på cm i motsatt ende av rommet.

Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med fordel økes i dusjsonen. Tilfredsstillende fall vil være 1:minimum m ut fra sluket såfremt dusjen er over sluket. TEK er § 13-hvor vi finner krav til fall i punkt a som beskriver at våtrom skal ha sluk og tilstrekkelig fall mot sluk.

Er det bare krav til fall i dusjen, eller skal vannet renne unna fra andre. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de . Følgende skal minst være oppfylt: a) Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i .