Uncategorized

Fall til sluk tek10

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Kravene til bad og toalett i nye boliger beskrevet i TEKgir retningslinjer for trinnfrihet i. TEK er § 13-hvor vi finner krav til fall i punkt a som beskriver at våtrom skal ha sluk og tilstrekkelig fall mot sluk. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å . Et eventuelt fall til sluk på gulvet i et våtrom skal sørge for at vann ledes til et . Tabell 1: Krav til fall i TEK med veiledning.

Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk. Både veiledningen til TEK og Byggebransjens våtroms norm (BVN) inneholder spesifiserte krav til fall på . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler. Jeg tolker TEKslik at man ikke alltid må ha fall mot sluk på bad. Forskriftskravet i TEK 1 §13-2 er derimot et minimumskrav som skal . Det er krav om fall til sluk på ba- deromsgolv.

TEK10) – og er et sentralt verktøy for å sikre . Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. Et bad skal ha sluk, og tilstrekkelig fall mot sluket på de deler av badet hvor gulvet. Dette følger av forskrift om tekniske krav til byggverk av 1.

Tekog badet ditt – eksisterende krav for baderom. Sluk og fall på gulvet; Vanntett beskyttelse inne i veggene og vanntette gulv; Minimal . Fall til sluk i våtsoner er ikke tilstrekkelig, fordi det er krav om fall på 1:minst. Kravene til bad og toalett i nye boliger beskrevet i TEKgir retningslinjer for trinnfrihet i. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må. Både veiledningen til TEK og Byggebransjens våtroms norm (BVN) . Tek er byggeforskriften som er lovpålagt.

Der står det at det skal Være tilstrekkelig fall til sluk og ikke hvor mye fall. Ett slett gulv med lokalt fall i dusj/under . Slik er fallreglene i TEK med veiledning. Fremtiden er større formater, men har TEKeller våtromsnormen.

Det man ønsker i dag er flatt gulv utenfor, og rennesluk med 1-veis fall.