Uncategorized

Feste sinkanode

Kan jeg da feste en sinkanode på flyndre, og trekke en jern/ kopper ledning opp til støtten for akslingen – og la stk anode beskytte begge . Sinkanoder kalles også offermetall eller offeranoder. Dersom en sinkanode er festet til et stykke edlere metall, vil sinkanoden fortæres i .

En kg sinkanode som vi monterte på reportasjebåten vil vare i 3-år og koster ca. FJERN gammelt bunnstoff og slip overflaten på skroget for bedre feste. Derfor er offeranode en mer presis betegnelse enn den gamle sinkanode.

Beskytter båtens metalldeler mot korrosjon.

Monteres under vannlinjen parallelt med båtens lengderetning og i tilkopling til metalldelene som skal beskyttes. Sinkanode som beskytter Kasco De Iceren din fra galvanisk tæring. Hei, jeg er ikke sikker, men jeg mener at på kjølboltene er det festet en jordingskabel. Hvis denne er i kontakt med motor/drev, er det jo en viss . På min Bavaria (2010) er det festet en sinkanode (run ca 5-6cm i diameter) direkte i skroget ved siden av drevet.

Motvirker korrosjon på båt og motor ved hjelp av galvaniske strømninger. Fordi all korrosjon skjer på det mest uedle metallet, kan man bevisst feste på en bit uedelt metall. Denne blir en offeranode, som hindrer det edlere metallet vi vil .