Uncategorized

Finnefondet

Finnefondet var et sentralt instrument i statens fornorskingspolitikk mellom 18og. I 19ble navnet på Finnefondet endret til det litt mindre kontroversielle . Finnefondet var et sentralt instrument i statens fornorskningspolitikk mellom 18og 1921.

Fondet var en ekstra bevilgning på statsbudsjettet og finansierte en . Den første var opprettelsen av Finnefondet i 1851. Fornorskingspolitikken ble introdusert innen kultursektoren som det er sagt .

Finnefondet ble opprettet som en egen post på stats-. Finnefondet: Det norske Storting åpner Finnefondet, gode fornorskere fikk ekstra betaling for gode fornorskningsresultat. I 18bevilget Stortinget penger til noe de kalte Finnefondet.

Det var starten på over 1års fornorsking av samene samt finske innvandrere. I 18ble Finnefondet opprettet og formålet var at bibringe Lapperne kyndighet i det Norske sprog. Fondet ble avsluttet i 192 men ble videreført som . Finnefondet – den første virkemiddelordningen for lærere.

Undertegnede tillater sig herved ærbødigst at andrage om at komme i betragtning . Finnefondet”:Norgga Stuorradiggi ásaha “Finnefondet”, jahkásaš ruhtalátna dáruiduhttima várás.

Finnefondet var i første rekke eit fond for å styrke NORSK-opplæringa for samiske og seinere kvenske barn. Regjeringen opprettet Finnefondet i 185 og markerte med dette innledningen på den statlige fornorskningspolitkken som ble ført på minoritetsgrupper i . Finnefondet alene (mellom 18og. 1920), var – bortsett fra de første to decennier – på høyde med og gjerne litt . One such measure was Finnefondet, established in 18by the Norwegian Parliament. The aim of Finnefondet was to promote teaching of Norwegian language . De lærere, som forstaar finsk eller kvænsk, faar i Tromsø amt bidrag af finnefondet.

Det er i Balsfjorden lærer, i Lyngen i Sørfjorden og i Nordreisen 2. Geir Grenersen: Finnefondet: et fornorskningsinstrument eller et ekstra lønnstillegg? Lesesalen er åpen for bruk av originalmateriale. Finnefondet : et fornorskningsinstrument.